ul. Płochocińska 89C, 03-044 Warszawa

Tel: 22 614 48 57 lub 508 347 150, Email: westico@interia.eu

Cel spółki WESTICO:

 • uzyskanie wskazanego wskaźnika recyklingu zgodnie z przepisami
 • kasacja pojazdów zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • wydawanie zaświadczeń o kasacji pojazdu
 • demontaż pojazdów na odpowiednie podzespoły zgodnie z klasyfikacją odpadów
 • recykling i odzysk materiałów i części
 • wydawanie kart ewidencji przyjęcia/przekazania odpadu
 • składowanie odpadów i części
 • skup pojazdów przeznaczonych do kasacji
 • odbieranie pojazdów do kasacji od właściciela pojazdu
 • sprzedaż odpadów nadających się do odzysku lub recyklingu
 • sprzedaż części pojazdów nadających się do odsprzedaży jako wartościowy element do ponownego użytkowania i zastosowania w innych pojazdach
 • transport odpadów zgodnie z wydaną decyzją
 • transport pojazdów przeznaczonych do kasacji
 • kooperacja z innymi podmiotami gospodarczymi zajmujących się odpadami o tej samej klasyfikacji
 • prowadzenie ewidencji kasacji pojazdów
 • prowadzenie ewidencji odpadów wygenerowanych zgodnie z działalnością firmy
 • skup i sprzedaż złomu metalowego i kolorowego
 • drobne usługi montażowe części

Struktura firmy WESTICO:

 • Dział Sprzedaży Części (DSC)
 • Dział Demontażu Pojazdów (DDP)
 • Dział Obsługi Klienta (DOK)
 • Dział Głównego Magazynu (DGM)
 • Dział Straży Przemysłowej (DSP)
 • Biuro Główne – Sekretariat (BG)