ul. Płochocińska 89C, 03-044 Warszawa

Tel: 22 614 48 57 lub 508 347 150, Email: westico@interia.eu

 

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 r. zaczęły obowiązywać nowe unijne przepisy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s.1), tzw. RODO, które wprowadza spójne zasady ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej. Nowe przepisy w sposób jednolity określają:

 • Kiedy Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane;

 • Jakie prawa związane z danymi osobowymi przysługują osobom, których dane są przetwarzane;

 • Jakie obowiązki spoczywają na administratorze Państwa danych osobowych;

 • Zasady zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.

Jaki jest cel zmiany w przepisach prawa. Nowe przepisy przede wszystkim w sposób jednolity określają, kiedy Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane, jakie mają Państwo prawa oraz jakie obowiązki ma WESTICO S.C. H. Kaczorowska, K. Piątek jako administrator Państwa danych, a także zasady zabezpieczania tych danych osobowych.

Czy muszą Państwo podjąć działania? Nie ma konieczność kontaktowania się z nami, ani wypełniania dodatkowych dokumentów.

W tabeli poniżej znajdują się informacje o danych osobowych: w jakim celu są przetwarzane, kto jest ich administratorem, kto może zostać ich odbiorcą oraz o przysługujących Państwu prawach.

Administrator danych osobowych

WESTICO S.C. H. Kaczorowska, K. Piątek, ul. Płochocińska 89C, 03-044 Warszawa, NIP 524-254-34-74, REGON 140158273

Dane kontaktowe administratora

tel. 22 614-48-57, 508-347-150,

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przetwarzane dane osobowe

 • nazwa podmiotu,

 • imię i nazwisko,

 • dane adresowe,

 • NIP,

 • nr dowodu osobistego,

 • PESEL,

 • REGON,

 • nr konta bankowego (w przypadku kontrahentów),

 • adres e-mail (opcjonalnie),

 • nr telefonu (opcjonalnie).

Cele przetwarzania danych, podstawa prawna oraz prawnie uzasadnione interesy WESTICO S. C. H. Kaczorowska K. Piątek.

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • zawarcia i wykonania umowy/ umów łączących Państwa z nami, w tym umowy/ umów jaka jest/ jakie są zawierane podczas przekazywania pojazdu do kasacji; przetwarzanie jest niezbędne do realizacji powyższej umowy/ powyższych umów. (art. 6 ust. 1 lit b RODO);

 • Spełnienie ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlegamy w tym obowiązków podatkowych i rachunkowych z wiązanych z przechowywaniem faktur i dokumentów księgowych (art. 6 ust. 1, lit c RODO);

 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym zgodnie z Ustawą o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji z 20 stycznia 2005r. (Dz.U. nr 25 z 2005 poz. 202) (art. 6, ust. 1, lit. e RODO);

 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora; przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne aby WESTICO S .C. H. Kaczorowska, K. Piątek mogła dostarczać oferowane usługi (art. 6, ust. 1 , lit f RODO).

Kategorie odbiorców danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:

 • podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (zwłaszcza sądy, organy państwowe);

 • podmioty świadczące usługi z zakresu:

   • doręczania korespondencji i przesyłek,

   • informatyczne,

   • obsługi elektronicznej,

   • płatnicze,

   • księgowo- finansowe,

   • kontrolne,

   • prawne,

   • operator systemu.

System przetwarzania danych

Dane przetwarzane są automatycznie oraz ręcznie.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Państwa dane nie będą udostępniane odbiorcom poza Państwowym Obszarem Gospodarczym.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe przetwarzane są i będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji świadczeń, w celu wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych, do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

Przysługujące Państwu prawa

Mają Państwo prawo:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych,

 • sprostowania, uzupełnienia, poprawienia swoich danych osobowych,

 • ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia swoich danych osobowych,

 • przeniesienia swoich danych osobowych,

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO.

Zautomatyzowanie/ profilowanie

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowaniu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach ich nie podania

Podanie danych osobowych było dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania łączących nas umów oraz wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych.

W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji. Mogą się Państwo kontaktować z nami pisząc na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod nr telefonu 22 614-48-57, 508-347-150, dostępni jesteśmy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-18:00 i w soboty w godzinach 9:00-14:00.

Wierzymy, że zaufanie buduje się dzięki rzetelnej informacji i sprawnej komunikacji. Pragniemy podziękować Państwu za dotychczasową współpracę i zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby jakość oferowanych przez nas usług była zawsze na najwyższym poziomie.