ul. Płochocińska 89C, 03-044 Warszawa

Tel: 22 614 48 57 lub 508 347 150, Email: westico@interia.eu

BIAŁOŁĘKA

Urząd m. st. Warszawy Dzielnica Białołęka
ul. Modlińska 197
03-122 Warszawa
tel. centrala: 022 676 66 03, 022 676 76 70, 022 676 67 44, 022 676 79 15
fax: 022 676 6090

Wydział Komunikacji
wew. 156

BEMOWO
Urząd Dzielnicy Bemowo m. st. W-wa
ul. Powstańców Śląskich 70
01-381 Warszawa
tel. 022 53 37 605

BIELANY
Wydział Komunikacji
ul. Podczaszyńskiego 12
01-867 Warszawa

Naczelnik Wydziału:
II piętro, pokój nr 201
tel. 022 834 21 30
fax: 022 834 27 14

Referat Rejestracji i Ewidencji Pojazdów
Kierownik Referatu:
tel. 022 834 41 43

MOKOTÓW
Wydział Komunikacji
ul. Wiktorska 91A
02-582 Warszawa

Naczelnik Wydziału:
tel. 022 848 36 96
fax: 022 848 86 30

sekretariat tel. 022 848 36 96, 022 844 32 63
fax. 022 848 86 30

Rejestracja pojazdów tel. 022 844 24 65, 022 844 36 14
fax. 848 36 25

Pojazdy skreślone z ewidencji tel. 022 848 87 00
fax. 848-88-48

OCHOTA
Urząd Dzielnicy Ochota
ul. Grójecka 17a
02-021 Warszawa
centrala tel.. 822 20 21
Naczelnik Wydziału:
tel. 022 822 59 43

Sekretariat:
fax. 022 822 59 43

PRAGA POŁUDNIE
Wydział Komunikacji
ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa

Naczelnik Wydziału
tel. 022 810 48 41, 022 813 7712 wew.018
Zastępca Naczelnika
tel. 022 810 48 41, 022 813 77 12 wew. 019
pok. 019

Sekretariat
tel. 022 810 48 41, 022 813 77 12 wew. 017, 057
fax: 022 810 15 47

Stanowisko Informacyjne
tel. 022 813 77 12 wew. 160

Referat Rejestracji Pojazdów
tel. 022 813 05 55, 022 813 77 12 w.005, 007, 009

PRAGA PÓŁNOC
Urząd Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
ul. Kłopotowskiego 15
00-987 Warszawa
tel. 022 619-00-41

REMBERTÓW
Urząd Dzielnicy Warszawa-Rembertów
Al. Gen. A. Chruściela 28
04-401 Warszawa
tel. 022 51 51 502, 022 51 51 503
fax: 022 673 52 05, 022 51 51 401

ŚRÓDMIEŚCIE
Wydział Komunikacji
ul. Mariańska 5
Warszawa

Naczelnik:
tel. 022 654 50 59
fax. 022 652 21 63

Zastępcy Naczelnika:
tel./fax: 654 76 45
tel. 022 654 50 59
fax. 022 652 21 63

Referat Rejestracji Pojazdów
tel. 022 620 30 21 wew. 6, 12, 13

TARGÓWEK
Urząd Dzielnicy (00-983) Warszawa
ul. Kondratowicza 20
00-983 warszawa
tel. 022 675 20 66
fax: 022 675 22 43

Wydział Komunikacji
Naczelnik:
tel. wew. 113
tel. bezpośredni 022 675 23 06

URSUS
Urząd Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy
Plac Czerwca 1976r. nr 1
02- 495 Warszawa
centrala tel. 022 667-26-50
sekretariat tel. wew. 300 bezp. 022 667-21-86
fax: 667-37-00

URSYNÓW
Referat Komunikacji

Rejestracja pojazdów
tel. 022 643 30 69

Postępowanie administracyjne w sprawie rejestracji pojazdów
tel. 022 643 43 37

WAWER
Urząd Dzielnicy Wawer
ul. Żegańska 1, Warszawa
tel. 022 51 64 186; 51 64 180

WESOŁA
Referat Komunikacji
kierownik:
ul. 1 Praskiego Pułku 33
tel. 022 773-60-06

WILANÓW
Urząd Dzielnicy
ul. St. Kostki Potockiego 11
02-958 Warszawa
centrala tel. 022 642-60-01
fax 022 642-76-43

Zespół Komunikacji
kierownik:
tel. 022 642-60-01 wew. 110, 111
tel./fax 022 642-59-27

WŁOCHY
Urząd m.st. Warszawa Dzielnica Włochy
Al. Krakowska 257
02-133 Warszawa
tel. 022 57 58 750
fax: 022 868 37 77

Referat Komunikacji
tel. 022 575 87 32, 022 575 87 60, 022 575 87 61

WOLA
Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Al. Solidarności 90
01-003 Warszawa
tel. 022 838 80 31

Wydział Komunikacji
Naczelnik Wydziału:
tel. 022 838 69 43
fax 022 838 84 00
centrala tel. 022 838-80-31 wew. 223

Zastępca Naczelnika Wydziału:
tel. 022 838-69-43
centrala tel. 022 838-80-31 wew. 225

ŻOLIBORZ
Wydział Komunikacji
ul.Słowackiego 6/8
01-627 Warszawa
tel. 022 839 95 21
fax 022 839 90 03

Naczelnik:
tel. 022 839-93-02